تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

دریاچه شورمست

20 اسفند 1397 جاذبه ها

دریاچه شورمست تنها دریاچه طبیعی شهرستان سوادکوه است . در ورودی جنوبی پل سفید پلی مشاهده میشود که از محور اصلی سوادکوه جدا میشود . پس از عبور پل و ادامه مسیر آسفالته فرعی و روستایی به طول 1/5 کیلومتر جاده خاکی شورمست با شیبی تند از مسیر فرعی آسفالته جدا شده و به طرف غرب ادامه می یابد و با عبور از پیچ و گردنه های زیبا پس از حدود 4 کیلومتر به دریاچه شورمست ختم میشود . وسعت16802/5 متر مربع و عمق آن به 5 متر بالغ میگردد .

 

 

www.mazandchto.ir/service/243