مدیر کل
سیف الله فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ارتباط با مدیر کل